logo
Home
danh mục sản phẩm

Sản phẩm

 • CO GÓC 4 HƯỚNG PHI 114 NHỰA PVC - DÀY 4,5 MM - HÀNG ĐÚC NGUYÊN KHỐI

  CO GÓC 4 HƯỚNG PHI 114 NHỰA PVC - DÀY 4,5 MM - HÀNG ĐÚC NGUYÊN KHỐI

  Mã sản phẩm: CO4-114

  Giá: 75.000 VNĐ

 • CO GÓC 3 HƯỚNG PHI 114 NHỰA PVC - DÀY 4,5 MM - HÀNG ĐÚC NGUYÊN KHỐI

  CO GÓC 3 HƯỚNG PHI 114 NHỰA PVC - DÀY 4,5 MM - HÀNG ĐÚC NGUYÊN KHỐI

  Mã sản phẩm: CO3-114

  Giá: 65.000 VNĐ

 • DÂY SỤC KHÍ NANO - ỐNG SỦI OXY PHI 25 - 14 - BÁN LẺ THEO MÉT - LẦN 5 MÉT

  DÂY SỤC KHÍ NANO - ỐNG SỦI OXY PHI 25 - 14 - BÁN LẺ THEO MÉT - LẦN 5 MÉT

  Mã sản phẩm: DAYNANO-25-14

  Giá: 110.000 VNĐ

 • NỐI ĐUÔI CHUỘT 18 HOẶC 20 LY - DÙNG CHO ỐNG PE MỀM 18 HOẶC 20 LY - REN NGOÀI 21

  NỐI ĐUÔI CHUỘT 18 HOẶC 20 LY - DÙNG CHO ỐNG PE MỀM 18 HOẶC 20 LY - REN NGOÀI 21

  Mã sản phẩm: PKPVC-N18-20RN21

  Giá: 2.000 VNĐ

 • NỐI ĐUÔI CHUỘT 14 HOẶC 16 LY - DÙNG CHO ỐNG PE MỀM 14 HOẶC 16 LY - REN NGOÀI 21

  NỐI ĐUÔI CHUỘT 14 HOẶC 16 LY - DÙNG CHO ỐNG PE MỀM 14 HOẶC 16 LY - REN NGOÀI 21

  Mã sản phẩm: PKPVC-N14-16RN21

  Giá: 2.000 VNĐ

 • NỐI ĐUÔI CHUỘT 10 HOẶC 12 LY - DÙNG CHO ỐNG PE MỀM 10 HOẶC 12 LY - REN NGOÀI 21

  NỐI ĐUÔI CHUỘT 10 HOẶC 12 LY - DÙNG CHO ỐNG PE MỀM 10 HOẶC 12 LY - REN NGOÀI 21

  Mã sản phẩm: PKPVC-N10-12RN21

  Giá: 1.500 VNĐ

 • NỐI ĐUÔI CHUỘT 6 HOẶC 8 LY - DÙNG CHO ỐNG PE MỀM 6 HOẶC 8 LY - REN NGOÀI 21

  NỐI ĐUÔI CHUỘT 6 HOẶC 8 LY - DÙNG CHO ỐNG PE MỀM 6 HOẶC 8 LY - REN NGOÀI 21

  Mã sản phẩm: PKPOM-N6-8RN21

  Giá: 1.500 VNĐ

 • ỐNG DẸP AVA (XẸP) CHƯA ĐỤC LỖ PHI 34 - CUỘN 100 MÉT - 4 KG

  ỐNG DẸP AVA (XẸP) CHƯA ĐỤC LỖ PHI 34 - CUỘN 100 MÉT - 4 KG

  Mã sản phẩm: ONGAVAOLO-34

  Giá: 225.000 VNĐ

 • NỐI KHOÁ 2 ĐẦU DÙNG CHO ỐNG DẸP (XẸP) PHI 34

  NỐI KHOÁ 2 ĐẦU DÙNG CHO ỐNG DẸP (XẸP) PHI 34

  Mã sản phẩm: PKPOM-NK2D-34

  Giá: 2.500 VNĐ

 • NỐI KHOÁ 1 ĐẦU - 1 ĐẦU CẮM VÀO PHỤ KIỆN PVC PHI 34

  NỐI KHOÁ 1 ĐẦU - 1 ĐẦU CẮM VÀO PHỤ KIỆN PVC PHI 34

  Mã sản phẩm: PKPVC-NK1D-34

  Giá: 3.000 VNĐ

 • ỐNG DẸP AVA (XẸP) CHƯA ĐỤC LỖ PHI 27 - CUỘN 100 MÉT - 3 KG

  ỐNG DẸP AVA (XẸP) CHƯA ĐỤC LỖ PHI 27 - CUỘN 100 MÉT - 3 KG

  Mã sản phẩm: ONGXEP-27

  Giá: 186.000 VNĐ

 • NỐI KHOÁ 2 ĐẦU DÙNG CHO ỐNG DẸP (XẸP) PHI 27

  NỐI KHOÁ 2 ĐẦU DÙNG CHO ỐNG DẸP (XẸP) PHI 27

  Mã sản phẩm: PKPOM-NK2D-27

  Giá: 2.000 VNĐ

 • TOP