logo
Home

Mạng dẫn tưới vòng tròn

Mạng vòng
Trong việc lắp đặt hệ thống tưới, chúng ta gắn các mạng dẫn nước có nhiều loại mà mạng vòng có đường ống bao lô khép kín đi vòng quanh thửa đất (gọi vui là ống bao cấp!) tỏ ra hiệu quả hơn hẳn các mạng dẫn nước khác.
Đường ống chính đi xuyên giữa đường ống bao lô và nối (cấp nước) vào 2 ống nhánh, rồi nối vào 2 điểm giữa của ống bao lô, từ đó đưa nước vào đường ống thứ cấp và ống cấp để tưới cho cây trồng:
Nhận xét: Mạng vòng, tuy đắt tiền (tốn nhiều ống); nhưng đây là mạng giúp cân bằng áp suất trong toàn hệ thống tốt nhất. Các khu tưới lớn hay nhỏ, dùng mạng vòng đều tối ưu, kể cả các khu đất có địa hình chênh cao. Do đó, khuyến cáo bà con dùng mạng này, còn mạng cụt chỉ nên ứng dụng khi "làm cho vui" (tưới cây cảnh, tưới hoa, cây trồng ít vv,...)

Hình ảnh một số mạng vòng sau đây: 

 
 
TOP