logo
Home
danh mục sản phẩm
 • CO GÓC 4 HƯỚNG PHI 114 NHỰA PVC - DÀY 4,5 MM - HÀNG ĐÚC NGUYÊN KHỐI

  CO GÓC 4 HƯỚNG PHI 114 NHỰA PVC - DÀY 4,5 MM - HÀNG ĐÚC NGUYÊN KHỐI

  Mã sản phẩm: CO4-114

  Giá: 75.000 VNĐ

 • CO GÓC 3 HƯỚNG PHI 114 NHỰA PVC - DÀY 4,5 MM - HÀNG ĐÚC NGUYÊN KHỐI

  CO GÓC 3 HƯỚNG PHI 114 NHỰA PVC - DÀY 4,5 MM - HÀNG ĐÚC NGUYÊN KHỐI

  Mã sản phẩm: CO3-114

  Giá: 65.000 VNĐ

 • NỐI ĐUÔI CHUỘT 18 HOẶC 20 LY - DÙNG CHO ỐNG PE MỀM 18 HOẶC 20 LY - REN NGOÀI 21

  NỐI ĐUÔI CHUỘT 18 HOẶC 20 LY - DÙNG CHO ỐNG PE MỀM 18 HOẶC 20 LY - REN NGOÀI 21

  Mã sản phẩm: PKPVC-N18-20RN21

  Giá: 2.000 VNĐ

 • NỐI ĐUÔI CHUỘT 14 HOẶC 16 LY - DÙNG CHO ỐNG PE MỀM 14 HOẶC 16 LY - REN NGOÀI 21

  NỐI ĐUÔI CHUỘT 14 HOẶC 16 LY - DÙNG CHO ỐNG PE MỀM 14 HOẶC 16 LY - REN NGOÀI 21

  Mã sản phẩm: PKPVC-N14-16RN21

  Giá: 2.000 VNĐ

 • NỐI ĐUÔI CHUỘT 10 HOẶC 12 LY - DÙNG CHO ỐNG PE MỀM 10 HOẶC 12 LY - REN NGOÀI 21

  NỐI ĐUÔI CHUỘT 10 HOẶC 12 LY - DÙNG CHO ỐNG PE MỀM 10 HOẶC 12 LY - REN NGOÀI 21

  Mã sản phẩm: PKPVC-N10-12RN21

  Giá: 1.500 VNĐ

 • NỐI ĐUÔI CHUỘT 6 HOẶC 8 LY - DÙNG CHO ỐNG PE MỀM 6 HOẶC 8 LY - REN NGOÀI 21

  NỐI ĐUÔI CHUỘT 6 HOẶC 8 LY - DÙNG CHO ỐNG PE MỀM 6 HOẶC 8 LY - REN NGOÀI 21

  Mã sản phẩm: PKPOM-N6-8RN21

  Giá: 1.500 VNĐ

 • NỐI CẮM ĐA DỤNG CHO DÂY LDPE PHI 20 - 25 - REN TRONG 21

  NỐI CẮM ĐA DỤNG CHO DÂY LDPE PHI 20 - 25 - REN TRONG 21

  Mã sản phẩm: PKPOM-NC20-25-RT21

  Giá: 3.500 VNĐ

 • NỐI CẮM ĐA DỤNG CHO DÂY LDPE PHI 20 - 25 - REN TRONG 27

  NỐI CẮM ĐA DỤNG CHO DÂY LDPE PHI 20 - 25 - REN TRONG 27

  Mã sản phẩm: PKPOM-NC20-25-RT27

  Giá: 3.500 VNĐ

 • NỐI CẮM ĐA DỤNG CHO DÂY LDPE PHI 20 - 25 - REN NGOÀI 27

  NỐI CẮM ĐA DỤNG CHO DÂY LDPE PHI 20 - 25 - REN NGOÀI 27

  Mã sản phẩm: PKPOM-NC20-25-RN27

  Giá: 3.000 VNĐ

 • NỐI NHỰA POM PHI 14 REN TRONG 27 - DÙNG CHO ỐNG SỤC KHÍ NANO PHI 25/14 - DÙNG ĐƯỢC CHO ỐNG LDPE PHI 16

  NỐI NHỰA POM PHI 14 REN TRONG 27 - DÙNG CHO ỐNG SỤC KHÍ NANO PHI 25/14 - DÙNG ĐƯỢC CHO ỐNG LDPE PHI 16

  Mã sản phẩm: PKPOM-N14RT27

  Giá: 3.000 VNĐ

 • NỐI NHỰA POM PHI 14 REN TRONG 21 DÙNG CHO ỐNG SỤC KHI NANO PHI 25/14 - DÙNG ĐƯỢC CHO ỐNG LDPE PHI 16

  NỐI NHỰA POM PHI 14 REN TRONG 21 DÙNG CHO ỐNG SỤC KHI NANO PHI 25/14 - DÙNG ĐƯỢC CHO ỐNG LDPE PHI 16

  Mã sản phẩm: PKPOM-N14RN21

  Giá: 3.000 VNĐ

 • NỐI THẲNG NHỰA POM PHI 14 DÙNG CHO ỐNG SỤC KHÍ NANO PHI 25/14 - DÙNG ĐƯỢC CHO ỐNG LDPE PHI 16

  NỐI THẲNG NHỰA POM PHI 14 DÙNG CHO ỐNG SỤC KHÍ NANO PHI 25/14 - DÙNG ĐƯỢC CHO ỐNG LDPE PHI 16

  Mã sản phẩm: PKPOM-N14

  Giá: 1.000 VNĐ

 • TOP