logo
Home

Béc tưới 8 tia để trồng rau trong bồn cây

Béc tưới 8 tia để trồng rau trong bồn cây được dùng rộng rãi trong việc tưới các cây ăn lá hay ăn củ.

 

TOP