logo
Home
danh mục sản phẩm

BÉC TƯỚI NHỎ TIẾT KIỆM GẮN VỚI DÂY 5 LY

 • BÉC TƯỚI X 2 - NHẸ ÁP - PHUN XA - PHỦ ĐỀU

  BÉC TƯỚI X 2 - NHẸ ÁP - PHUN XA - PHỦ ĐỀU

  Mã sản phẩm: BTTK-X2

  Giá: 5.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT BÙ ÁP - CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC 2 NHÁNH - TUỲ CHỌN LOẠI 2 - 4 - 8 LÍT / H

  BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT BÙ ÁP - CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC 2 NHÁNH - TUỲ CHỌN LOẠI 2 - 4 - 8 LÍT / H

  Mã sản phẩm: BTTK-2NHANH

  Giá: 9.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT BÙ ÁP - CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC 4 NHÁNH - TUỲ CHỌN LOẠI 2 - 4 - 8 LÍT / H

  BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT BÙ ÁP - CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC 4 NHÁNH - TUỲ CHỌN LOẠI 2 - 4 - 8 LÍT / H

  Mã sản phẩm: BTTK-4NHANH

  Giá: 12.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT BÙ ÁP - CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC 8 LÍT / H - MÀU NÂU

  BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT BÙ ÁP - CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC 8 LÍT / H - MÀU NÂU

  Mã sản phẩm: BTTK-8L-H

  Giá: 2.500 VNĐ

 • BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT BÙ ÁP - CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC 4 LÍT / H - MÀU ĐEN

  BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT BÙ ÁP - CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC 4 LÍT / H - MÀU ĐEN

  Mã sản phẩm: BTTK-4L-H

  Giá: 2.500 VNĐ

 • BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT BÙ ÁP - CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC 2 LÍT / H - MÀU XANH

  BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT BÙ ÁP - CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC 2 LÍT / H - MÀU XANH

  Mã sản phẩm: BTTK-2L-H

  Giá: 2.500 VNĐ

 • BÉC TƯỚI G5 - SUPER HT6 - 90 LÍT / H - TRẮNG

  BÉC TƯỚI G5 - SUPER HT6 - 90 LÍT / H - TRẮNG

  Mã sản phẩm: BTTK-G5-HT6-90

  Giá: 5.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI G5 - SUPER HT6 - 60 LÍT / H - ĐEN

  BÉC TƯỚI G5 - SUPER HT6 - 60 LÍT / H - ĐEN

  Mã sản phẩm: BTTK-G5-ht6-60

  Giá: 5.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI G5 - SUPER HT6 - 30 LÍT / H - XANH DƯƠNG

  BÉC TƯỚI G5 - SUPER HT6 - 30 LÍT / H - XANH DƯƠNG

  Mã sản phẩm: BTTK-G5-ht6-30

  Giá: 5.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI BÙ ÁP 90 LÍT / H 909 - CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC - CHỐNG CÔN TRÙNG - CHỐNG MÒN CỐT QUAY - TUỲ CHỌN KẾT NỐI 5 - 8 - 10 LY & PHI 21

  BÉC TƯỚI BÙ ÁP 90 LÍT / H 909 - CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC - CHỐNG CÔN TRÙNG - CHỐNG MÒN CỐT QUAY - TUỲ CHỌN KẾT NỐI 5 - 8 - 10 LY & PHI 21

  Mã sản phẩm: BTTK-909bu90lit

  Giá: 6.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI G5 160 LÍT/H + VAN 5LY CHỐNG CÔN TRÙNG - MÀU VÀNG

  BÉC TƯỚI G5 160 LÍT/H + VAN 5LY CHỐNG CÔN TRÙNG - MÀU VÀNG

  Mã sản phẩm: BTTK-G5-160-VÀNG

  Giá: 5.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI G5 80 LÍT/H + VAN 5LY CHỐNG CÔN TRÙNG - MÀU ĐỎ

  BÉC TƯỚI G5 80 LÍT/H + VAN 5LY CHỐNG CÔN TRÙNG - MÀU ĐỎ

  Mã sản phẩm: BTTK-G5-80-ĐỎ

  Giá: 5.000 VNĐ

 • TOP