logo
Home

PHỤ KIỆN BẰNG ĐỒNG

Co RN côn 14 - RN 17
  Cục đồng nguyên khối
  Chế tạo tinh xảo
  Màu vàng
  1 Ren ngoài miệng côn 14
  1 Ren ngoài 17
  3,4 cm x 3,4 cm x 1,7 cm
  55 grams

   

  Trọng lượng: 55 grams

Giá: 30.000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm

sản phẩm cùng loại

TOP